język/language: english|polski

Energia z Odpadów

EZO S.A. specjalizuje się w projektach W2E realizowanych w oparciu o innowacyjną technologię nagrodzoną w konkursie Polski Produkt Przyszłości.

więcej »

Relacje inwestorskie»

Umorzenie Obligacji zamiennych na akcje serii F 22.07.2016

Zarząd EZO S.A. informuje, iż w dniu 22 lipca 2016 r. Emitent pozyskał informację o wykreśleniu z Ewidencji przez Agenta Emisji Obligacji zamiennych na akcje serii F, Alior Bank S.A., 2 sztuk obligacji serii EZO220716OZ01 o łącznej wartości nominalnej 200.000,00 PLN, które tym samym uległy umorzeniu. więcej »

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej EZO S.A. 19.07.2016

Zarząd EZO S.A. informuje, iż w dniu 18 lipca 2016 r. Emitent otrzymał pismo od Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Henryka Chodysza, w sprawie rezygnacji z dniem 18 lipca 2016 r. z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta z przyczyn osobistych. więcej »

O firmie»
Zagospodarowanie energii skumulowanej w zmieszanych odpadach opakowaniowych to główny cel funkcjonowania firmy EZO S.A. Dzięki zastosowaniu unikalnych technologii: chemicznego oczyszczania odpadów opakowaniowych oraz depolimeryzacji tworzyw sztucznych możliwe jest uzyskanie znaczącej ilości paliwa energetycznego w postaci płynnych węglowodorów, które dalej z łatwością mogą być przetworzone na energię elektryczną i cieplną. Spółka będzie uzyskiwała główne przychody z trzech źródeł: 1) przyjęcia odpadów do recyklingu, 2) sprzedaży paliwa, 3) sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej.

Technologia»
Technologia RECLEN pojawiła się jako odpowiedź na stale rosnącą ilość odpadów komunalnych oraz brak pomysłów, jak poradzić sobie z tym problemem. Podstawą  technologii RECLEN jest nowe podejście do kwestii odpadów.

Pierwszym krokiem było odrzucenie idei  poprawiania procesu spalania odpadów. Głównym założeniem technologii RECLEN jest to, że odpady mogą być źródłem energii. Skupiono się na poszukiwaniu metod do odzyskania energii skumulowanej w odpadach.

W wyniku prac stworzona została  unikalna technologia nie stosowana dotąd nigdzie na świecie. Pełna nazwa technologii -  Renawable Clean Energy - motto dobrze oddaje istotę technologii.

więcej »