język/language: english|polski

Energia z Odpadów

EZO S.A. specjalizuje się w projektach W2E realizowanych w oparciu o innowacyjną technologię nagrodzoną w konkursie Polski Produkt Przyszłości.

więcej »

Relacje inwestorskie»

Wysłanie pism do PARP przez pełnomocnika Emitenta oraz podmiotu zależnego od Emitenta 21.10.2016

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 25/2016 z dnia 19 października 2016 r., Zarząd EZO S.A. ("Emitent") informuje, iż powziął informację, że w dniu 20 października 2016 r. pełnomocnik Emitenta oraz podmiotu zależnego od Emitenta, spółki Recykling i Energia S.A., wysłał do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ("PARP") pisma, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu. więcej »

Otrzymanie pism z PARP przez Emitenta oraz podmiot zależny od Emitenta 19.10.2016

Zarząd EZO S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 19 października 2016 r. Emitent oraz podmiot zależny od Emitenta, spółka Recykling i Energia S.A., otrzymali z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ("PARP") pisma, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu. więcej »

O firmie»
Zagospodarowanie energii skumulowanej w zmieszanych odpadach opakowaniowych to główny cel funkcjonowania firmy EZO S.A. Dzięki zastosowaniu unikalnych technologii: chemicznego oczyszczania odpadów opakowaniowych oraz depolimeryzacji tworzyw sztucznych możliwe jest uzyskanie znaczącej ilości paliwa energetycznego w postaci płynnych węglowodorów, które dalej z łatwością mogą być przetworzone na energię elektryczną i cieplną. Spółka będzie uzyskiwała główne przychody z trzech źródeł: 1) przyjęcia odpadów do recyklingu, 2) sprzedaży paliwa, 3) sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej.

Technologia»
Technologia RECLEN pojawiła się jako odpowiedź na stale rosnącą ilość odpadów komunalnych oraz brak pomysłów, jak poradzić sobie z tym problemem. Podstawą  technologii RECLEN jest nowe podejście do kwestii odpadów.

Pierwszym krokiem było odrzucenie idei  poprawiania procesu spalania odpadów. Głównym założeniem technologii RECLEN jest to, że odpady mogą być źródłem energii. Skupiono się na poszukiwaniu metod do odzyskania energii skumulowanej w odpadach.

W wyniku prac stworzona została  unikalna technologia nie stosowana dotąd nigdzie na świecie. Pełna nazwa technologii -  Renawable Clean Energy - motto dobrze oddaje istotę technologii.

więcej »