język/language: english|polski

Energia z Odpadów

EZO S.A. specjalizuje się w projektach W2E realizowanych w oparciu o innowacyjną technologię nagrodzoną w konkursie Polski Produkt Przyszłości.

więcej »

Relacje inwestorskie»

Złożenie wniosku dłużnika o otwarcie postępowania sanacyjnego 20.09.2016

Zarząd EZO S.A. "Emitent" informuje, iż w dniu 20 września 2016 r. złożył do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wniosek dłużnika o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz o ewentualne zabezpieczenie majątku dłużnika na etapie postępowania o otwarcie postępowania sanacyjnego poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy. więcej »

Żądanie przedterminowego wykupu obligacji serii A spółki zależnej od Emitenta 19.09.2016

Zarząd EZO S.A. "Emitent", informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiedzę o otrzymaniu przez spółkę zależną od Emitenta, Recykling i Energia S.A. wezwania do przedterminowego wykupu 364 sztuk obligacji serii A o wartości nominalnej 100.000 zł każda, w terminie 3 dni od otrzymania wezwania. więcej »

O firmie»
Zagospodarowanie energii skumulowanej w zmieszanych odpadach opakowaniowych to główny cel funkcjonowania firmy EZO S.A. Dzięki zastosowaniu unikalnych technologii: chemicznego oczyszczania odpadów opakowaniowych oraz depolimeryzacji tworzyw sztucznych możliwe jest uzyskanie znaczącej ilości paliwa energetycznego w postaci płynnych węglowodorów, które dalej z łatwością mogą być przetworzone na energię elektryczną i cieplną. Spółka będzie uzyskiwała główne przychody z trzech źródeł: 1) przyjęcia odpadów do recyklingu, 2) sprzedaży paliwa, 3) sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej.

Technologia»
Technologia RECLEN pojawiła się jako odpowiedź na stale rosnącą ilość odpadów komunalnych oraz brak pomysłów, jak poradzić sobie z tym problemem. Podstawą  technologii RECLEN jest nowe podejście do kwestii odpadów.

Pierwszym krokiem było odrzucenie idei  poprawiania procesu spalania odpadów. Głównym założeniem technologii RECLEN jest to, że odpady mogą być źródłem energii. Skupiono się na poszukiwaniu metod do odzyskania energii skumulowanej w odpadach.

W wyniku prac stworzona została  unikalna technologia nie stosowana dotąd nigdzie na świecie. Pełna nazwa technologii -  Renawable Clean Energy - motto dobrze oddaje istotę technologii.

więcej »