Energia z Odpadów

EZO S.A. specjalizuje się w projektach W2E realizowanych w oparciu o innowacyjną technologię nagrodzoną w konkursie Polski Produkt Przyszłości.

więcej »

Relacje inwestorskie»

Pierwszy dzień notowań akcji serii F 10.04.2015

Zarząd EZO S.A. informuje, że Spółka otrzymała uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ("GPW") nr 330/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 roku, na mocy której Zarząd GPW postanowił określić dzień 14 kwietnia 2015 roku jako pierwszy dzień notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.125.000 (jednego miliona stu dwudziestu pięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki. więcej »

Wprowadzenie akcji serii F do ASO 03.04.2015

Zarząd EZO S.A. informuje niniejszym, że w dniu 2 kwietnia 2015 roku Spółka otrzymała uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ("GPW") nr 313/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki EZO S.A. więcej »

O firmie»
Zagospodarowanie energii skumulowanej w zmieszanych odpadach opakowaniowych to główny cel funkcjonowania firmy EZO S.A. Dzięki zastosowaniu unikalnych technologii: chemicznego oczyszczania odpadów opakowaniowych oraz depolimeryzacji tworzyw sztucznych możliwe jest uzyskanie znaczącej ilości paliwa energetycznego w postaci płynnych węglowodorów, które dalej z łatwością mogą być przetworzone na energię elektryczną i cieplną. Spółka będzie uzyskiwała główne przychody z dwóch źródeł: 1) przyjęcia odpadów do recyklingu, 2) sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej.
Technologia»
Technologia RECLEN pojawiła się jako odpowiedź na stale rosnącą ilość odpadów komunalnych oraz brak pomysłów, jak poradzić sobie z tym problemem. Podstawą  technologii RECLEN jest nowe podejście do kwestii odpadów.

Pierwszym krokiem było odrzucenie idei  poprawiania procesu spalania odpadów. Głównym założeniem technologii RECLEN jest to, że odpady mogą być źródłem energii. Skupiono się na poszukiwaniu metod do odzyskania energii skumulowanej w odpadach.

W wyniku prac stworzona została  unikalna technologia nie stosowana dotąd nigdzie na świecie. Pełna nazwa technologii -  Renawable Clean Energy - motto dobrze oddaje istotę technologii.

więcej »