język/language: english|polski

Energia z Odpadów

EZO S.A. specjalizuje się w projektach W2E realizowanych w oparciu o innowacyjną technologię nagrodzoną w konkursie Polski Produkt Przyszłości.

więcej »

Relacje inwestorskie»

Otrzymanie postanowienia Sądu dot. zabezpieczenia oraz złożenie pism w PARP i Generali TU S.A. przez podmiot zależny od Emitenta 30.08.2016

Zarząd EZO S.A. („Emitent”) informuje, że w związku z otrzymaniem w dniu 30 sierpnia 2016 roku przez spółkę zależną od Emitenta, Recykling i Energia S.A., postanowienia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w sprawie udzielenia zabezpieczenia roszczenia wnioskodawcy Recykling i Energia S.A. przeciwko obowiązanemu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”) o ustalenie, że oświadczenie woli obowiązanego – PARP, zawarte w jego piśmie z dnia 27 lipca 2016 r. o wypowiedzeniu umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-04-037/09-00 jest bezskuteczne, złożył w dniu 30 sierpnia 2016 roku pisma w PARP oraz Generali TU S.A. (...) więcej »

Otrzymanie pisma z PARP przez podmiot zależny od Emitenta 16.08.2016

Zarząd EZO S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 16 sierpnia 2016 roku spółka zależna od Emitenta, Recykling i Energia S.A., otrzymała z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”) pismo, którego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu. więcej »

O firmie»
Zagospodarowanie energii skumulowanej w zmieszanych odpadach opakowaniowych to główny cel funkcjonowania firmy EZO S.A. Dzięki zastosowaniu unikalnych technologii: chemicznego oczyszczania odpadów opakowaniowych oraz depolimeryzacji tworzyw sztucznych możliwe jest uzyskanie znaczącej ilości paliwa energetycznego w postaci płynnych węglowodorów, które dalej z łatwością mogą być przetworzone na energię elektryczną i cieplną. Spółka będzie uzyskiwała główne przychody z trzech źródeł: 1) przyjęcia odpadów do recyklingu, 2) sprzedaży paliwa, 3) sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej.

Technologia»
Technologia RECLEN pojawiła się jako odpowiedź na stale rosnącą ilość odpadów komunalnych oraz brak pomysłów, jak poradzić sobie z tym problemem. Podstawą  technologii RECLEN jest nowe podejście do kwestii odpadów.

Pierwszym krokiem było odrzucenie idei  poprawiania procesu spalania odpadów. Głównym założeniem technologii RECLEN jest to, że odpady mogą być źródłem energii. Skupiono się na poszukiwaniu metod do odzyskania energii skumulowanej w odpadach.

W wyniku prac stworzona została  unikalna technologia nie stosowana dotąd nigdzie na świecie. Pełna nazwa technologii -  Renawable Clean Energy - motto dobrze oddaje istotę technologii.

więcej »