język/language: english|polski

Energia z Odpadów

EZO S.A. specjalizuje się w projektach W2E realizowanych w oparciu o innowacyjną technologię nagrodzoną w konkursie Polski Produkt Przyszłości.

więcej »

Relacje inwestorskie»

Otwarcie postępowania sanacyjnego wobec spółki zależnej od Emitenta 02.12.2016

Zarządca EZO S.A. w restrukturyzacji ("Emitent") informuje, iż w dniu 2 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wydał postanowienie w sprawie otwarcia postępowania sanacyjnego wobec spółki zależnej od Emitenta, Recykling i Energia S.A. więcej »

Utrzymanie w mocy uchwały GPW w sprawie nałożenia na Emitenta kary pieniężnej oraz obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą 18.11.2016

Zarządca spółki EZO S.A. w restrukturyzacji („Emitent”) informuje, że w dniu 17 listopada 2016 r., po zamknięciu biura, otrzymał pocztą elektroniczną skan Uchwały nr 1207/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie utrzymania w mocy Uchwały nr 1032/2016 Zarządu Giełdy z dnia 5 października 2016 r. więcej »

O firmie»
Zagospodarowanie energii skumulowanej w zmieszanych odpadach opakowaniowych to główny cel funkcjonowania firmy EZO S.A. Dzięki zastosowaniu unikalnych technologii: chemicznego oczyszczania odpadów opakowaniowych oraz depolimeryzacji tworzyw sztucznych możliwe jest uzyskanie znaczącej ilości paliwa energetycznego w postaci płynnych węglowodorów, które dalej z łatwością mogą być przetworzone na energię elektryczną i cieplną. Spółka będzie uzyskiwała główne przychody z trzech źródeł: 1) przyjęcia odpadów do recyklingu, 2) sprzedaży paliwa, 3) sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej.

Technologia»
Technologia RECLEN pojawiła się jako odpowiedź na stale rosnącą ilość odpadów komunalnych oraz brak pomysłów, jak poradzić sobie z tym problemem. Podstawą  technologii RECLEN jest nowe podejście do kwestii odpadów.

Pierwszym krokiem było odrzucenie idei  poprawiania procesu spalania odpadów. Głównym założeniem technologii RECLEN jest to, że odpady mogą być źródłem energii. Skupiono się na poszukiwaniu metod do odzyskania energii skumulowanej w odpadach.

W wyniku prac stworzona została  unikalna technologia nie stosowana dotąd nigdzie na świecie. Pełna nazwa technologii -  Renawable Clean Energy - motto dobrze oddaje istotę technologii.

więcej »