język/language: english|polski

Energia z Odpadów

EZO S.A. specjalizuje się w projektach W2E realizowanych w oparciu o innowacyjną technologię nagrodzoną w konkursie Polski Produkt Przyszłości.

więcej »

Relacje inwestorskie»

Zaprzestanie publikacji raportów miesięcznych EZO S.A. 12.06.2017

Zarządca EZO S.A. w restrukturyzacji („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w związku z trudną sytuacją oraz złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta (raport bieżący ESPI nr 7/2017), a także ze względu na braki kadrowe, Emitent podjął decyzję o zaprzestaniu publikacji raportów miesięcznych, które publikował nieprzerwanie od dnia debiutu na rynku NewConnect. więcej »

Wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta 12.06.2017

Zarządca EZO S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 12 czerwca 2017 r. Zarząd Emitenta złożył w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta na podstawie art. 334 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne. więcej »

O firmie»
Zagospodarowanie energii skumulowanej w zmieszanych odpadach opakowaniowych to główny cel funkcjonowania firmy EZO S.A. Dzięki zastosowaniu unikalnych technologii: chemicznego oczyszczania odpadów opakowaniowych oraz depolimeryzacji tworzyw sztucznych możliwe jest uzyskanie znaczącej ilości paliwa energetycznego w postaci płynnych węglowodorów, które dalej z łatwością mogą być przetworzone na energię elektryczną i cieplną. Spółka będzie uzyskiwała główne przychody z trzech źródeł: 1) przyjęcia odpadów do recyklingu, 2) sprzedaży paliwa, 3) sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej.

Technologia»
Technologia RECLEN pojawiła się jako odpowiedź na stale rosnącą ilość odpadów komunalnych oraz brak pomysłów, jak poradzić sobie z tym problemem. Podstawą  technologii RECLEN jest nowe podejście do kwestii odpadów.

Pierwszym krokiem było odrzucenie idei  poprawiania procesu spalania odpadów. Głównym założeniem technologii RECLEN jest to, że odpady mogą być źródłem energii. Skupiono się na poszukiwaniu metod do odzyskania energii skumulowanej w odpadach.

W wyniku prac stworzona została  unikalna technologia nie stosowana dotąd nigdzie na świecie. Pełna nazwa technologii -  Renawable Clean Energy - motto dobrze oddaje istotę technologii.

więcej »