język/language: english|polski

Energia z Odpadów

EZO S.A. specjalizuje się w projektach W2E realizowanych w oparciu o innowacyjną technologię nagrodzoną w konkursie Polski Produkt Przyszłości.

więcej »

Relacje inwestorskie»

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EZO S.A. w restrukturyzacji w dniu 29 czerwca 2017 r. 29.06.2017

Zarząd EZO S.A. w restrukturyzacji w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29.06.2017 r. więcej »

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EZO S.A. w restrukturyzacji w dniu 29 czerwca 2017 r. 29.06.2017

Zarząd EZO S.A. w restrukturyzacji podaje do publicznej wiadomości w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2017 roku. więcej »

O firmie»
Zagospodarowanie energii skumulowanej w zmieszanych odpadach opakowaniowych to główny cel funkcjonowania firmy EZO S.A. Dzięki zastosowaniu unikalnych technologii: chemicznego oczyszczania odpadów opakowaniowych oraz depolimeryzacji tworzyw sztucznych możliwe jest uzyskanie znaczącej ilości paliwa energetycznego w postaci płynnych węglowodorów, które dalej z łatwością mogą być przetworzone na energię elektryczną i cieplną. Spółka będzie uzyskiwała główne przychody z trzech źródeł: 1) przyjęcia odpadów do recyklingu, 2) sprzedaży paliwa, 3) sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej.

Technologia»
Technologia RECLEN pojawiła się jako odpowiedź na stale rosnącą ilość odpadów komunalnych oraz brak pomysłów, jak poradzić sobie z tym problemem. Podstawą  technologii RECLEN jest nowe podejście do kwestii odpadów.

Pierwszym krokiem było odrzucenie idei  poprawiania procesu spalania odpadów. Głównym założeniem technologii RECLEN jest to, że odpady mogą być źródłem energii. Skupiono się na poszukiwaniu metod do odzyskania energii skumulowanej w odpadach.

W wyniku prac stworzona została  unikalna technologia nie stosowana dotąd nigdzie na świecie. Pełna nazwa technologii -  Renawable Clean Energy - motto dobrze oddaje istotę technologii.

więcej »